mymeetingrooms.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i marketingu

jak założyć swój biznes
Praca

Jak założyć swój biznes krok po kroku?

Firma jest to zarejestrowana działalność gospodarcza prowadzona przez osobę prawną lub fizyczną.

Jak założyć swój biznes?

Aby założyć swój biznes, należy wykonać następujące kroki:
1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej – etap ten ma wpływ na koszty związane z założeniem swojego biznesu, jego prowadzeniem oraz decyzją czy właściciel ponosił będzie odpowiedzialność za zobowiązania firmy,
2. Wybór formy opodatkowania firmy – jest on zależny od rodzaju prowadzonego biznesu, jego wielkości, szacowanych dochodów oraz ilości ulg z jakich właściciel będzie korzystał, a także od formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym,
3. Wybór kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej) – jest to zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie występują w kraju.
Podczas zakładania swojego biznesu trzeba określić jego rodzaj jakie usługi będzie on świadczyć. Kody PKD są potrzebne podczas wystawiania faktur przez przedsiębiorstwo,
4. Wybór biura rachunkowego – prowadzenie firmy związane jest z księgowością oraz odpowiednimi dokumentami firmowymi. Dokumenty mają wykazać wszystkie przychody oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
5. Rejestracja firmy – biznes należy zarejestrować i wpisać do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Aby otrzymać wpis do CEIDG należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy.
Przedsiębiorstwo zarejestrować można również w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) poprzez złożenie odpowiednich dokumentów w Sądzie w miejscowości, w której działać będzie firma,
6. Założenie konta firmowego w banku – do prowadzenia własnego biznesu potrzebne jest firmowe konto w banku, które używane będzie do transakcji firmowych,
7. Wyrobienie pieczątki – element ten jest potrzebny podczas zawierania umów oraz podpisywania innych dokumentów. Pieczątka zawierać musi wszystkie niezbędne dane firmy.

Jak prowadzić swój biznes i zarabiać?

Aby przeprowadzić firmę, która będzie przynosić zyski, należy zastosować następujące sposoby:
* panować nad przepływami gotówki – żeby zapanować nad pieniędzmi dobrze jest sporządzać zestawienie gotówki przeznaczonej na zobowiązania oraz inne należności,
* oddzielić budżet domowy od firmowego – rozdzielanie tych dwóch kąt pozwoli bardziej i kontrolować wydatki i przychody firmy,
* dbać o klienta – oferowane przez firmę usługi i produkty powinny rozwiązywać problemy klientów i spełniać ich potrzeby,
* ustalić ceny – klient płaci za rezultaty oraz efekt końcowy usługi oraz produktów więc ceny powinny być adekwatne do jakości oferowanych produktów i usług firmy,
* inwestować w biznes oraz siebie – należy przeznaczyć pieniądze na rozbudowę firmy oraz inwestować w reklamę, która z buduje wizerunek firmy oraz jej właściciela.