mymeetingrooms.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i marketingu

działalność nierejestrowana pit
Biznes

Działalność nierejestrowana pit jak wypełnić

Rozliczenie z urzędem skarbowym obowiązuje wszystkich bez wyjątku, nawet osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną. Osoby, które prowadzą drobne biznesy nie muszą rejestrować firmy, jeżeli obroty miesięczne nie są większe od połowy minimalnej płacy.

Rozliczenie działalności nierejestrowanej

Warto dodać, że nie muszą odprowadzać składek do ZUS. Mimo to nie zwalnia to ich z obowiązku rozliczenia się z fiskusem. Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje w Polsce działalność nierejestrowana. W 2018 roku przychód nie mógł być większy niż 1050 zł na miesiąc, natomiast w 2019 roku kwota nie mogła przekraczać 1125 zł miesięcznie. Dużym plusem jest również możliwość nieodprowadzania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście należy pamiętać, że takie działanie powoduje brak możliwości skorzystania z leczenia bezpłatnego. W takiej sytuacji nie przysługuje również wypłata chorobowa. W razie wypadku w pracy również nie można wtedy liczyć na wypłatę pieniędzy. Działalność nierejestrowana pit 36 jest dokumentem wypełnianym przez takie osoby. Rozliczenie działalności nierejestrowanej powinno nastąpić po wpisaniu podstawowych informacji na temat podatnika. Ważna rubryka jest zlokalizowana w punkcie dziewiątym dochodów podatnika. To właśnie w tym miejscu należy rozliczyć nierejestrowaną działalność. W pierwszej kolejności trzeba podać łączną wartość przychodów, którą udało się uzyskać w skali rocznej. W 2019 roku wielkość przychodów z takiej działalności nie mogła być większa niż 13 500 złotych skali roku.

Jak wypełnić PIT?

W 2020 roku ta kwota wzrosła do 15 600 zł. Bardzo ważne są także koszty uzyskania przychodu, czyli wszystkie koszty jakie zostały poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze fakt, że to podatnik musi udokumentować, że dany wydatek jest faktycznie kosztem uzyskania przychodu. Dlatego należy gromadzić wszystkie dowody imienne, które wskazują na zakup danej rzeczy. Na takim dowodzie znajduje się imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Numer PESEL nie musi być podawany. W trzeciej kolumnie znajduje się dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że od przychodu wystarczy odjąć te koszty. Wynik jest dochodem, jednak wartość sprzedaży musi być większa od kosztów. Jeżeli koszty są większe to niestety w takiej sytuacji konieczne jest wypełnienie rubryki czwartej oznaczonej jako strata. Warto dodać, że w razie problemów z wypełnieniem deklaracji podatkowej można zawsze skorzystać z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Pomoc specjalisty jest niezwykle przydatna, jeżeli nie posiada się wystarczającej wiedzy w prawie podatkowym.