mymeetingrooms.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i marketingu

mikrorachunek jak zrobić przelew
Finanse

Czym jest mikrorachunek jak zrobić przelew?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie będzie mógł rozliczać własnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Warto dodać, że stworzenie mikrorachunku oraz aktywne korzystanie z niego nie generuje żadnych opłat.

Czym jest mikrorachunek?

Jest to rachunek bankowy, który służy jedynie do przelewów dotyczących wpłaty podatku CIT, PIT, a także VAT do fiskusa. Własny mikrorachunek musi posiadać każdy podatnik. Istnieją dwa sposoby wygenerowania numeru mikrorachunku. Wystarczy wejść na stronę generatora mikrorachunku podatkowego i wpisać numer NIP lub PESEL. Następnie należy kliknąć „Generuj” i po chwili otrzyma się numer, na który będzie można przelewać zobowiązania podatkowe. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest mikrorachunek jak zrobić przelew i jak z niego korzystać. Mikrorachunek podatkowy jest złożony z 26 znaków, a każdy znak ma odrębne znaczenie. Ostatnie dwanaście znaków mikrorachunku to miejsce na wpisanie numeru NIP lub PESEL. Jeśli po wypełnieniu wszystkich pól pozostają jeszcze wolne, należy uzupełnić je zerami. Wysłanie przelewu na mikrorachunek jest niezwykle proste i niczym się nie różni od przelewów klasycznych. W miejsce numeru konta bankowego wpisujemy numer mikrorachunku podatkowego, który jest również określany jako indywidualny rachunek podatkowy, w skrócie IRP.

Jak wykonać przelew na mikrorachunek?

Podatnicy, którzy nie mają numeru NIP i PESEL, a mają status rezydenta podatkowego w Polsce, powinny posiadać identyfikator podatkowy. W sytuacji, kiedy podatnik czeka na decyzję dotyczącą przyznania identyfikacyjnego numeru, może należności wpłacać na mikrorachunek Urzędu Skarbowego, który jest zamieszczony w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Tytułem przelewu powinien być wtedy numer dowodu osobistego lub paszportu. Dzięki temu Urząd Skarbowy będzie mógł przeprowadzić identyfikację i prawidłowy sposób rozliczyć wpłatę podatnika. Przez Krajową Administrację Skarbową zostało przygotowane zestawienie najczęściej występujących problemów, z którymi stykają się codziennie podatnicy. Przede wszystkim przelewy z zagranicznego banku wymagają podania dodatkowego kodu SWIFT. Na mikrorachunek podatkowy pracodawcy opłacane są zlecenia przelewu zaliczki na podatek dochodowy pracownika. Natomiast na rachunek bankowy podatnika będą realizowane zwroty nadpłaty i podatku. W spółkach każdy wspólnik powinien wpłacać zaliczki na PIT na własny mikrorachunek. Na mikrorachunek spółki wpłacany jest VAT oraz zaliczki od wynagrodzeń pracowniczych.