mymeetingrooms.pl

Blog tematyczny o biznesie, finansach i marketingu

cechy dobrego lidera
Biznes

Jakie są najważniejsze cechy dobrego lidera?

Pozycja lidera – pożądana przez wielu, ale niełatwa do osiągnięcia. Dobry menedżer powinien mieć talent, specyficzne cechy i umiejętności, dzięki którym ludzie będą za nim podążać. Każda firma potrzebuje takich osób na każdym szczeblu zarządzania. Jakie są najważniejsze cechy dobrego lidera?

Podejmuj decyzje i ustal priorytety

Jedną z najważniejszych cech menedżerów jest umiejętność podejmowania decyzji. Każdy, kto ma z tym trudności, nie może zajmować stanowiska kierowniczego.
Jednak samo podejmowanie decyzji nie wystarczy. Jeśli jest wiele do zrobienia, trzeba też umieć ustalać priorytety. Dlatego nieodzowna jest umiejętność rozpoznania stopnia pilności zadań.

Ustal jasne cele i komunikuj je

Mając jeden cel, łatwiej i lepiej jest pracować. Dlatego ważne jest, aby osoba na stanowisku kierowniczym wyznaczała cele sprzedażowe, projektowe lub behawioralne i potrafiła je jasno komunikować.
W tym przypadku, bardzo przydatna może być dobrze znana metoda SMART – bardzo użyteczna koncepcja formułowania celów.
Efektywne cele zgodne z formułą SMART są:

S specyficzne
M mierzalne
A atrakcyjne
R realistyczne
T określone w czasie

Opracuj strategię osiągania celów

Wyznaczanie celów i jasna komunikacja to jedno, a droga do ich osiągnięcia to drugie. Dlatego jedną z najważniejszych umiejętności lidera jest opracowywanie środków i strategii umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów. Można wtedy wziąć pod uwagę i wykorzystać specjalistyczną wiedzę swoich pracowników.

Zamiast analizować, działaj

Każdy, kto ma wizję, musi być w stanie ją zrealizować. Lider musi umieć słuchać i być w stanie zmobilizować współpracowników do działania. Dobry menedżer powinien dawać przykład innym i umieć wykonać to, co zleca innym.
Bądź motorem napędowym nowych pomysłów i pamiętaj, że jeśli zawiedziesz to stracisz zaufanie.

Delegowanie zadań

Menedżer zwykle nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć wyznaczonych celów w wymaganym czasie. Do tego ma pracowników, którym powinien delegować określone zadania.

Motywowanie pracowników

Ważnym punktem dobrego przywództwa są umiejętności społeczne, takie jak motywacja w zespole. Zmotywowani pracownicy pracują chętniej i efektywniej. Szef może zrobić wiele rzeczy, aby zwiększyć motywację, na przykład stworzyć dobre warunki pracy. To obejmuje zarówno dobrze funkcjonujące sprzęty biurowe, jak i umiejętność doceniania osiągnięć swojego zespołu. Menedżerowie, którzy ufają swoim pracownikom, zapewniają również wyższy poziom motywacji.

Rozpoznanie i rozwiązywanie konfliktów

W zespołach, w których spotykają się różni ludzie, zawsze istnieje możliwość konfliktu. Dobry lider powinien być w stanie rozpoznać pojawienie się konfliktów już na wczesnym etapie, podjąć środki zaradcze i, jeśli to konieczne, rozwiązać istniejące konflikty.

Pochwała i krytyka

Ważne jest, aby doceniać wyniki pracowników. Uznanie i pochwała nie tylko zwiększa motywację i wydajność chwalonego pracownika, ale także pobudza automotywację innych współpracowników do odpowiedniego działania.
W przeciwieństwie do pochwał, menedżerowie nie powinni krytykować swoich pracowników przy innych.